e-Overdracht

Loading...
An error has occurred

You may want to try one of the following:

  • Close this dialog and continue to use this page.
  • Reload this page. Note that you will lose any unsaved changes.
  • If the above does not work, try reloading the page yourself. Note that you will lose any unsaved changes:

    • With Firefox: hold down the shift key and click the Reload button in your browser toolbar.
    • With Safari and Chrome: click the Reload button in your browser toolbar.
    • With Internet Explorer: hold down the control key and click the Reload button in your browser toolbar.
  • Return home.
Help

Persoons gegevens
patientgegevens
geslachtsnaam van Putten
voornamen Johanna Petronella Maria
geslacht
geboortedatum 19340428
telefoonnummer +31901234567
e-mail adres giesput@myweb.nl
adresgegevens
adrestype
straat 1e Jacob van Campenstr
huisnummertoevoeging E
postbus 1224
postcode 1012 NX
Plaatsnaam Hoogmade
verzekering gegevens
verzekeringmaatschappij
polisnummer 1234455AZD
contactpersoon
naam hogenband
type contactpersoon
telefoonnummer 06-30120657
e-mail adres hogenband@casema.nl
wettelijke vertegenwoordiger
naam hogenband
Soort relatie client
telefoonnummer 06-30120657
e-mail adres hogenband@casema.nl
Gezins samenstelling
burgerlijke staat
kinderen
aanwezig
leeftijd 12, 16, 20
Woonsituatie
relevant?
soort woning boerderij
welke aanpassingen nodig? gelijkvloers en brede deuren
Organisatie
contactgegevens overdragende organisatie
naam instelling st Anna
soort organisatie
locatie locatie 1
afdeling lang verblijf
opsteller overdracht Irene vd Valk
naam contactpersoon Piet Stam
e-mail adres afdeling@st-anna.nl
contactgegevens ontvangende instelling
naam instelling Wijkzorg
soort organisatie
contactpersoon Patrick van Diemen
datum overplaatsing 2005-12-31T00:00:00
Medische gegevens
hoofdbehandelaar dhr. Hansen, cardioloog
medische diagnose hartfalen
prognose terminaal
andere relevante medische aandoening depressie
allergie
soort en reactie rode pleisters, bultjes
bron bewering patiënt zelf
infectierisico
aanwezig
toelichting mrsa protocol; kweek negatief
medicatie
gebruik
hulp bij toediening uitzetten
duur behandeling/ziekte 0..* 2007
Parkeren dec. 2010
Samenvatting zorg
samenvatting zorgvraag
reden in zorg kortademig
zorgvragen, interventies en resultaten tijdens verblijf/ zorg vermoeidheid
reden overdragen zorg beperking mobiliteit, patient moet leren lopen
gemaakte afspraken
afspraken cliënt/naasten dagelijks gewichtscontrole
aanspreekpersoon voor client hartfalen vpk
mening client t.a.v. overplaatsing wil graag eenpersoonskamer
mede behandelaars
zijn er mede behandelaars
discipline mede behandelaars fysiotherapie
Meetwaarden
Meetwaarden
bloeddruk
toelichting gemeten met brede band
pols
toelichting pols is irr
temperatuur
toelichting 30
ademhaling
zuurstofgebruik
toelichting 2
overige meetwaarden saturatie 88 %
Mobiliteit
ondersteuning nodig?
voortbewegen
lopen
hulpmiddelen rolstoel
transfer
transfers in zit
transfers in lig
houding
veranderen
liggen
zitten
staan
handhaven
liggen
zitten
staan
valrisico
verhoogd valrisico aanwezig
toelichting
verpleegkundige interventies hulp met uit bed komen
Wassen
ondersteuning nodig?
bovenlichaam
gezicht
haarverzorging
onderlichaam
verpleegkundige interventies hulp met rug
Mond verzorging
ondersteuning nodig?
soort ondersteuning tandverzorging dagelijks mondspoelen
prothese aanwezig
orthothese aanwezig
verpleegkundige interventies gebit 's nachts uit
Aan- en uitkleden
ondersteuning nodig?
bovenlichaam
onderlichaam
verpleegkundige interventies broek optrekken tot boven de knieen
Toiletgang
ondersteuning nodig?
mictie (zorgdragen voor)
defecatie (zorgdragen voor)
menstruatie (zorgdragen voor)
verpleegkundige interventies ondersteunen bij verschonen na toiletgang
Eten/drinken
ondersteuning nodig?
eten
naar mond brengen
eetgerei hanteren
snijden/ openen
drinken
bereiden (openen/ uitschenken)
vastpakken
naar mond brengen
verpleegkundige interventies aangepast eetgerei
Voeding
Bijzonderheden
ondervoeding
aanwezig
meetmethode
score
voedsel intolerantie
sprake van?
soort glutenintolerantie
dieet
aanwezig?
soort dieet natriumbeperkt
consistentie helder vloeibaar
verpleegkundige interventies stimuleren van eten
Toediening systemen
aanwezig
sonde
soort sonde PEG-sonde
Datum plaatsing sonde 2005-12-31T00:00:00
vloeistof (toe te dienen) Nutrison
infuus
soort
locatie infuus vena subclavia links
Datum plaatsing infuus 2005-12-31T00:00:00
vloeistof (toe te dienen) parenteral voeding
verpleegkundige interventies iedere 48 uur lijn verschonen
Uitscheiding
Bijzonderheden
mictie
continentie
soort incontinentie stressincontinentie
urostoma
urostoma sinds 2005-12-31T00:00:00
toelichting gebruikte materialen
urine katheter
soort katheter
toelichting suprapubische katheter
defeactie
continentie
frequentie 1 maal per uur
datum laatste defecatie 2005-12-31T00:00:00
stoma
stoma sinds 2005-12-31T00:00:00
soort stoma dubbelloopsstoma
plaats stoma bovenbuik links
toelichting gebruikte materialen
incontinentiemateriaal tena lady
datum laatste menstruatie 2005-12-31T00:00:00
toelichting Amenorroe
verpleegkundige interventies ondersteuning bij verwisselen zakje stoma
Seksualiteit & voortplanting
Bijzonderheden
toelichting seksualiteit ontremd sexueel gedrag t.g.v. CVA
zwangerschap
zwanger?
toelichting uitgerekend op 28-06-2011
voortplanting bezig met IVF behandeling
verpleegkundige interventies
Huid
Bijzonderheden
decubitus
aanwezig
locatie linker hiel
categorie
preventie AD-matras
behandelplan stuit met cutecerin
huidletsel door incontinentie
aanwezig
locatie stuit
fase
preventie huid droog houden
behandelplan vochtabsorberend verband in liezen
wond
aanwezig
soort wond
locatie been
behandeling hechtingen verwijderen dag 8
overige huidaandoeningen
aanwezig
soort aandoening eczeem in gewrichtsplooien
locatie been
behandelplan na douchen insmeren met hydrocortisoncrème
Slaap
Bijzonderheden
slapen
inslapen
doorslapen
slaapcyclus
toelichting gebruikt temazepam 10 mg zo nodig
verpleegkundige interventies voor de nacht warme melk geven
Zintuigen
Bijzonderheden
zien
hulpmiddelen bij zien
horen
hulpmiddelen bij gehoor
overig (tast , reuk, smaak) kan niet ruiken
verpleegkundige interventies ondersteuning bij zien
Pijn
Aanwezig?
mate van pijn
pijn in rust
pijn bij beweging
locatie pijn linker been
toelichting stekend
verpleegkundige interventies medicatie bij pijnscore > 5
Algemeen psychisch Functioneren
Bijzonderheden
juridische status (soort)
dwang & drang
soort Interventie
Instemming
Aanvang episode 2010-12-11T00:00:00
Einde episode 2010-12-31T00:00:00
wilsbewaam in kader van behandelplan
is er sprake van
wilsonbekwaam t.a.v . . . . . beslissingen over geld
middelengebruik (soort en hoeveelheid) alcohol, fles wijn per dag
vrijheidsbeperkende interventies
aanwezig
besproken met wettelijke vertegenwoordiger
soort interventie onrust band
verpleegkundige interventies dagprogramma
Algemene mentale functies
Bijzonderheden
bewustzijn
oriëntatie
tijd
plaats
persoon
intellectuele functies
toelichting herkent zijn dochter niet
verpleegkundige interventies wijze van benaderen
Specifieke mentale functie
Bijzonderheden
aandacht
geheugen
korte termijn
lange termijn
stemming
adequaatheid
regulering
denken
tempo (snelheid gedachten wisselen)
coherentie
inhoud (werkelijkheidszin)
controle
toelichting voelt zich erg neerslachtig
verpleegkundige interventies ondersteuning dagstructuur
Communicatie
Bijzonderheden
spreekt Nederlandse taal spreekt gebrekkig Nederland
begrijpen
verbale communicatie
non verbale communicatie
zich kunnen uiten
verbale communicatie
non verbale communicatie
toelichting heer heeft afasie, begrijpt redelijk, maar praten gaat moeizaam
verpleegkundige interventies tolk regelen
Ziekte beleving
Bijzonderheden
omgaan met ziekteproces (coping)
patiënt aanvaard ziekte niet
naasten werken niet mee
ziekte-inzicht ontkent klachten
verpleegkundige interventies ondersteuning
Levens overtuiging
Bijzonderheden
religie rk (alleen met toestemming patient)
cultuur komt uit Brazilië
wilsverklaring
aanwezig?
waar te vinden portemonnee
geregistreerd als donor?
verpleegkundige interventies ondersteuning
Participatie in maatschappij
Bijzonderheden
participatie
werk/ beroep ICT-er
hobby nordic walking
sociaal netwerk heeft veel aanloop van buren
toelichting activiteitencentrum 2 maal er week
verpleegkundige interventies ondersteuning bij vinden vrijwilligerswerk
Hulp van anderen
Ondersteuning nodig?
mantelzorg
aard buurvrouw laat hond uit
frequentie dagelijks
professionele hulp
aard thuiszorg helpt met wassen
frequentie elke avond
toelichting particulier
aanvraag hulpmiddelen/aanpassingen voedingspomp
e-health voorzieningen telemonitoring
meegegeven documentatie controle afspraak arts